PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Soulfulness de Bussy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-voor en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en email-adres

Wij verzamelen geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via margadebussy@hotmail.com, dan verwijderen we deze informatie.

Soulfulness de Bussy verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

-u te bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten

-we verwerken ook persoonsgegevens als we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Soulfulness de Bussy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma's zonder dat daar een mens tussen zit. We gebruiken de volgende systemen: simplesite en outlook om Soulfullness de Bussy bekendheid te geven en outlook om U emails te sturen.

hoe lang we gegevens bewaren

We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te verwezenlijken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bewaartermijn voor alle gevraagde gegevens is 1 jaar. 

delen van persoonsgegevens met derden

Soulfulness de Bussy verkoopt Uw gegevens niet aan derden en verstrkt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomstmet U of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die Uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkings-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwlijkheid van Uw gegevens, waarbij Soulfulness de Bussy veantwoordelijk blijft voor deze verwerkingen.

cookies

Soulfullness de Bussy hoopt dat er geen cookies worden gebruikt. Maar kan dat niet zeggen van de software van Simplesite.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft et recht om Uw gegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen door een mailtje te sturen naar margadebussy@hotmail.com. Stuur s.v.p. een pasfoto mee met dit verzoek opdat we kunnen controleren dat dat door U is gedaan. We reageren zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken op Uw verzoek.

hij wij uw gegevens beveiligen

we nemen de bescherming van Uw gegevens serieus en beviligen ons netwerk middels beveiligingssoftware zoals virusscanner en firewall. Als U de indruk heeft dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact met ons op.