Wat U kunt doen voor de wereldvrede

Wanneer veel mensen toetreden tot de harten en zielen van anderen door samen te zingen en te mediteren ontstaat er automatisch een krachtig veld. Dr. en Mr. Sha, mijn spirituele leraar,  zegt:  "we worden wat we zingen".

Het lied van 'liefde vrede en harmony', een lied dat Master Sha heeft ontvangen vanuit het goddelijke, draagt de hoogste frequentie en de trillingen van de goddelijke liefde, vergeving, mededogen en licht. Je lichaam resoneert op een natuurlijke wijze met deze hoge frequentie door het activeren van liefde vrede en harmony in je gehele wezen.

In 2030 hopen we 1,5 miljard mensen te insprireren om 'liefde vrede en harmony' gedurende 15 minuten per dag te zingen. Ieders deelname is essentieel om in de gehele wereld Liefde, vrede en harmony te creëren. Samen zullen we de kracht van de menselijke geest en zijn vermogen om zichzelf te transformeren en wonderen te creëren vieren. Stel je een wereld voor waar iedereen alleen nog liefde, vrede en harmony kent.  Dat zou toch fantstisch zijn. En.... het is zo simpel.

Elke dag 15 minuten samen met de CD 'love peace en harmony' zingen en de cd aan zoveel mogelijk mensen verstrekken.  
Er zijn al zoveel mensen die baat hebben bij de helende frequentie van deze cd.

Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten, elke laatste vrijdag van de maand van 10-11.30, beginnen we met de cd. Daarnaast starten we binnenkort ook een Love peace harmony zangroep die 1 keer per weer gaat zingen voor de wereldvrede.